Regelquiz Competitie 2023

In bijgaande presentatie vindt u de complete Regelquiz zoals die op 16 maart 2023 is gehouden voor alle competitieteams.
Helaas is het niet mogelijk om deze interactief te maken.
Ook de bijbehorende filmpjes kunnen helaas niet worden vertoond.

In het eerste deel komen alle vragen aan bod, terwijl in het tweede deel de antwoorden staan vermeld.

Lees meer

Regelwijzigingen per 1 januari 2023

Zoals aangekondigd op de ledenvergadering van de golfafdeling is er op deze site een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de golfregels.
De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Naast dit artikel is er nog een tweede artikel verschenen waarin wordt ingegaan op de diverse naslagwerken die beschikbaar zijn.

De informatie uit het artikel in onverkort overgenomen van de website van de NGF.

Lees meer

Beschikbare Regelinformatie

In onderstaand artikel wordt ingegaan op de informatie die voor spelers beschikbaar is met betrekking tot de golfregels.
De spelerseditie (het kleine boekje voor in de tas zal gaan verdwijnen. In plaats daarvan kunnen spelers gebruik maken van de Regelapp van de R&A die ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar komt.

De informatie uit het artikel in onverkort overgenomen van de website van de NGF.

Lees meer

De combinatie driving range en hole 1 t/m 4

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

In dit artikel wil ik ingaan op de regeltechnische aspecten met betrekking tot de unieke situatie op onze baan waarbij het baangedeelte waarop hole 1 t/m 4 liggen tevens dienst doet als driving range. 

Lees meer

Vaste obstakels vlak bij de green

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

Dit artikel gaat over een heel specifiek onderwerp, te weten de vaste obstakels vlak bij de green. In geval van onze baan gaat het in het bijzonder over de sprinklers rondom de green die worden gebruikt voor de beregening.

Lees meer

Reparaties aan de green

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

In dit artikel wil ik aandacht besteden aan wat je nu wel en wat je niet mag doen als de bal op de green ligt en je hebt last van onregelmatigheden in het greenoppervlak waardoor je afwijkingen kan krijgen in je speellijn.

Lees meer

Hindernissen

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

In de Golfregels wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten hindernissen, rode en gele hindernissen. Met opzet is in de wijzigingen die in 2019 zijn aangebracht in de Golfregels het woord “water” verdwenen. Dit omdat de commissie het recht heeft om allerlei gebieden op de baan aan te wijzen als hindernis, ook als er geen sprake is van water.

Op de baan van ‘de Kieviten’ hebben we echter uitsluitend hindernissen gedefinieerd waar water in het spel komt.

Lees meer

Stokken

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

In deze bijdrage ga ik nader in op de Regels die gelden met betrekking tot het gebruik van stokken (clubs). Dit lijkt misschien een beetje vergezocht, maar er blijken toch nog wel wat misverstanden te bestaan over de regels die gelden.

Lees meer

Netten

Tekst van Rob Bom, voorzitter regel- en handicapcommissie.

Op de baan van ‘de Kieviten’ komt men als speler nogal wat netten tegen. In onderstaand artikel ga ik in op de Regeltechnische aspecten van deze netten.

Lees meer