Competitie spelen

Competitie spelen is leuk en leerzaam

Een bloeiende club betekent ook een actieve club. Die activiteiten uiten zich onder meer in het spelen van competitie. Wat is het tennisspelletje als het niet om de punten gaat? En het kan verfrissend zijn te spelen tegen andere tegenstanders dan de gebruikelijke tennismaatjes. Competitie spelen is leuk en van belang op alle niveaus en voor jong en oud!

>> Lees meer over de voorjaarscompetitie 2022

Om alle spelers die competitie willen spelen, aan hun trekken te laten komen is een brede opbouw in competitieteams, op donderdagochtend, vrijdagavond, zaterdag en zondag belangrijk.
Dat geldt ook voor de recreanten, die in de recreatiecompetitie spelen.
Download het baanschema tijdens de competitie via de link onderaan de pagina.
De uitvoering van dit beleid ligt in handen van de Technische Commissie (TC) en ligt in handen van Ruud Camphuysen.
De technische commissie (TC) bestaat uit leden van de Kieviten met de trainers als adviseur.
De taken van de TC zijn:

1. het bepalen van het technische beleid met betrekking tot de leden van de Kieviten (de doelstellingen en hoe deze te bereiken),
2. het indelen en inschrijven de competitieteams van de Kieviten in de landelijke, districts- en recreatiecompetitie,
3. zorgdragen voor een ordelijk verloop van de competitiedagen,
4. het aanvragen van speelsterktemutaties,
5. aandacht vragen binnen de club voor spelregelkennis en tennisetiquette,
6. zorgdragen voor een goede communicatie en afstemming met het bestuur en met de andere commissies van de club.