Overgang van E-Golf4U naar Nexxchange

31 januari 2024 is de laatste dag dat Kieviten gebruik maakt van de software van E-Golf4U.
Op 1 februari vindt migratie plaats naar de software van Nexxchange.