Huisregels

Jullie Huis, Onze Regels SBS6 – De Ring, Zuidland. Cafetaria – Petit  Restaurant – Snackbar – Take Away -Lunchroom – IJssalon

Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven.
Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie, (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen De Kieviten en wat voor soort gedrag we niet willen.

Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem met respect.
 Regels gebruik van het clubhuis:

- Naast de sportieve facilitaire voorzieningen heeft De Kieviten ook de beschikking over een clubhuis die bestaat uit de kantine, kleedkamers en een tennis/hockey hal.
- Alle leden en gebruikers van het clubhuis hebben de plicht om zorg te dragen voor een juist gebruik en het op orde houden van de ruimtes/materialen.
- Het clubhuis is in de eerste plaats bedoeld voor leden van De Kieviten.
- Daarnaast biedt het gelegenheid voor een overleg, vergaderingen en diners.

Bijzondere clubactiviteiten:
Het clubhuis is vervolgens beschikbaar voor bijzondere activiteiten, zoals:
- Cursussen
- Lezingen
- Bijeenkomsten van teams
- Verhuur aan derden
-Activiteiten/Festiviteiten

Voor activiteiten/festiviteiten van individuele leden of groepen is het clubhuis beperkt en onder voorwaarden beschikbaar:
- Gaat in overleg met de pachter en het bestuur
-Moet club gerelateerd zijn, dus toegankelijk voor alle leden en moet passen binnen het karakter van de vereniging

De aanvrager:
- Is verantwoordelijk voor het handhaven en beperken van geluidhinder en andere vormen van overlast.
- Is aansprakelijk voor de gevolgen van het veroorzaken van overlast en beschadigingen aan het clubhuis het interieur.

Hygiëne:
- Alle gebruikers/bezoekers hebben de verplichting om actief mee te werken aan het voorkomen van vervuiling.
- De kantine mag niet worden betreden op blote voeten of spikes.
- Voorkom gravel en modder binnen het clubhuis; gebruik ter voorkoming hiervan de schoenenborstel op het terras.
- Het is niet toegestaan om zich in de kantine om te kleden; gebruik hiervoor de kleedkamers.
- Een ieder wordt verzocht om tijdig gebruik te maken van de douche en deze ruimte netjes achter te laten.

Veiligheid in keuken en bar:
Deze ruimte is alleen toegankelijk voor dienstdoende keuken/barmedewerkers.

Alcohol- en schenkbeleid:
· Er mag geen alcohol worden geschonken:
- Aan personen jonger dan 18 jaar.
- Aan personen die teveel alcohol hebben gedronken.
- Aan personen waarbij redelijkerwijs wordt vermoed dat dit leidt tot verstoring.
- Alleen verstrekt worden door hiervoor geautoriseerde personen (barmedewerkers).
- Alleen genuttigd worden in de kantine of op het terras direct grenzend aan het clubhuis.
- Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend geschonken van 12.00 uur tot 24.00 uur.
- Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank en eten te gebruiken in het clubhuis.

Aansprakelijkheid:
- Het betreden en gebruik van het clubhuis geschiedt geheel op eigen risico.
- De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van Kievitenleden/bezoekers.
- Aangerichte schade wordt op de veroorzaker verhaald.
- Wangedrag kan (schriftelijk) aan het bestuur gemeld worden. Het bestuur zal hierop actie
ondernemen en naar de aard van de klacht binnen haar mogelijkheden liggende maatregelen.