Plaatselijke regels Golfclub De Kieviten 2023

Plaatselijke regels Golfclub “de Kieviten” versie 2023

Buiten de Baan
is het gehele gebied:

a.       Voorbij de grenzen die worden aangegeven met witte lijnen en/of palen die de grens van de baan aangeven.

b.       Voorbij de baanzijde van de sloot die de baan omgeeft.

Stenen in bunkers zijn losse obstakels

Abnormale Baanomstandigheden

a.       Indien gemerkt met blauwe palen en/of blauwe lijnen MAG de speler de belemmering ontwijken.

b.       indien gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen is dit een verboden speelzone, en MOET de speler deze ontwijken volgens regel 16 -1f.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Verkeerde green
Bij het spelen van hole 2/11, 3/12, 7/16 of 9/18 MOET de speler handelen volgens Regel 13-1f als zijn of haar bal  tot stilstand is gekomen op de green van een andere hole dan de hole die op dat moment wordt gespeeld of als die green een belemmering vormt voor zijn of haar stand of de ruimte van de voorgenomen swing.

·         Bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet zowel de green als de voorgreen volledig ontweken worden.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Dropping zones
Indien een bal tegen de netten nabij de green van hole 5/14 en 6/15 ligt of de speler wordt door zo’n net belemmerd bij het innemen van zijn stand of zijn voorgenomen swing, mag de speler:

a.       Handelen volgens Regel 16.1 (Vast obstakel)

b.       Als extra optie, zonder straf, de bal droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone, ook al is deze dichter bij de hole. De droppingzone is het gebied van één stoklengte rondom de witte tegel. De droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.


 

Veiligheidshekken

Indien bij het spelen van hole 2/11 of 4/13 het beschermende hek op hole 3/12 zich op de speellijn van de speler bevindt:

·         MAG de speler deze belemmering zonder straf ontwijken door een bal te droppen in de droppingzone  nabij het beschermingshek en van daar te spelen.

·         Echter het gebruik van deze optie is uitsluitend toegestaan als de bal dichterbij de hole ligt dan waar de droppingzone zich bevindt (zie Regel 14.3)

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Vaste obstakels

·         Alle netten op de golfbaan, inclusief de netten rondom de kunstgrasvelden zijn vaste obstakels. Bij belemmering door een net MAG de speler deze belemmering ontwijken volgens regel 16.1.

·         Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Bij belemmering door een aangepaalde boom ergens op de baan, maar niet in een hindernis, MAG de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1
Uitzondering: Een aangepaalde boom mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

·         De houten beschoeiing onder de heg nabij afslag hole 8 is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens regel 16.1. Bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt waarbij de belemmering compleet wordt ontweken mag NIET door, over of onder de heg door worden gemeten.
Uitzondering:
De beschoeiing mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Vaste obstakels vlak bij de green

Een belemmering door een vast obstakel vlak bij de green (zoals een sprinkler) mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

Ø  binnen twee clublengten van de green ligt, en

Ø  binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: Een vast obstakel vlak bij de green mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.Downloads: