Huisregels

Afbeeldingsresultaat voor regels 

Om het spelen op ons park in goede banen te leiden heeft de vereniging een aantal baanregels vastgesteld.

 

Algemene regels De Kieviten .

• Alleen leden en gastspelers mogen tennissen op het park
• Spelers, die geen lid zijn kunnen door of namens het bestuur van de baan worden verwijderd.
• Het is mogelijk, indien er een of meer banen vrij zijn, een baan te huren voor niet leden via het secretariaat of aan de bar voor € 23,50 per uur per baan.
• Op de banen bevinden zich alleen leden die aan het tennissen zijn.
• Alle leden hebben een parkonderhoudende en een controlerende taak.
• Zorg dat er geen rommel op het park ligt. Rommel deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Het is verboden glaswerk mee naar de baan te nemen.
• Papierafval, blikken, flesjes en oude ballen moeten in de afvalbakken of neem ze mee naar huis.
• Elke actie die kan leiden tot schade, wordt vermeden of de schade wordt zo goed mogelijk hersteld. Dus niet op de netten zitten of er overheen klimmen of springen.
  In het voorjaar minder hard afzetten (ivm. zacht gravel) en gaten in de baan met de voet weer dichtmaken en aanstampen.
• Moedwillig vernieling van netten, palen, scoreboord, meubilair of andere eigendommen van de vereniging moet direct gemeld worden aan het bestuur of
  groundsman en de werkelijk geleden schade moet betaald worden.
• Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de groundsman als onbespeelbaar zijn verklaard.
• Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer/ster, die niet is aangesteld door het bestuur van De Kieviten, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur.
• Zonder toestemming van het Bestuur  mogen geen reclames worden aangebracht en speciale verlichting of geluidinstallaties, etc. worden gebruikt.
  Bij grote drukte kan men niet introduceren. De balie- en barmedewerkers zullen dit aangeven.
• Ieder lid is verplicht vóór het tennissen in het afschrijfsysteem de desbetreffende baan  persoonlijk af te hangen.
• Per afschrijving mag 50 minuten worden gespeeld in geval van een “single”; 1½ uur  in geval van een “dubbel”. De aangegeven tijd op de klok van het afhangsysteem is bepalend.
• Een lid, dat zijn/haar verenigingspasje niet bij zich heeft, kan alleen afschrijven met toestemming van de bar, ledenadministratie en /of bestuur.
• Spelers die pasjes van anderen gebruiken, worden de 1ste keer voor 14 dagen en de 2e keer voor een maand geschorst.
• Het Bestuur heeft het recht eenieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen

Baanregels

• Na het spelen dient de baan altijd gesleept te worden.
• Na het vegen moeten de netten/vegers weer opgehangen worden aan de daarvoor bestemde haken achter de banen, dusdanig dat ze vrij van de grond hangen.
• Het is niet toegestaan om over het net te stappen of over het net te springen of op het net te zitten.
• Bij vorst en opdooi mag er niet gespeeld worden.

De baanblokkering

• Voor de training worden er banen gereserveerd door de administratie
• Op rustige tijden wordt er ook training gegeven op gravel.
• Trainingstijden en andere blokkeringen worden aangegeven op de website.
• Als de groundsman daarom vraagt, dient de baan verlaten te worden. Zijn werkzaamheden hebben een absolute voorrang.

De verlichting van de banen

• Alle banen zijn van verlichting voorzien.
• De verlichting wordt aangedaan door de bar of trainers.
• Als er niet meer gespeeld wordt op een baan, het licht laten uitschakelen. De verlichting van de banen nooit tegelijk aanzetten. Hier moet minimaal 5 minuten tussen zitten.

Gedragsregels.

• Storend gedrag is niet toegestaan. Tennis is een concentratiesport en derhalve dient er een zekere rust te zijn.
• Lopen over de banen waar gespeeld wordt is niet toegestaan.
• Toeschouwers en wachtenden moeten buiten de baan blijven.
• Het ophalen van een weggerolde bal is niet nodig. Vraag gewoon aan de spelers op de aangrenzende baan om de bal terug te gooien

Bij afwezigheid van enig lid van het Bestuur zijn de groundsman en medewerkers van de ledenadministratie bevoegd de naleving van dit reglement te controleren.
Neem voor meer informatie contact op met info@dekieviten.nl