Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van een sportvereniging .

Elk bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. De Kieviten heeft een dagelijks bestuur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De golf, tennis en hockeyafdeling hebben ook ieder een eigen bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris aangevuld met bestuursleden vanuit de verschillende commissies.  Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitter van de golf, hockey en tennis. Hier vind je een overzicht van de besturen.