Padel updates

Resultaten en Vooruitgang
We zijn geïnspireerd door de steun en het enthousiasme van onze gemeenschap. Samen streven we ernaar padel verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor iedereen.

Aanpak Geluidsoverlast
We hebben de zorgen rondom geluidsoverlast besproken en bevestigen dat ons project voldoet aan de geldende normen. We zetten ons in voor een dialoog met betrokkenen om samen naar passende oplossingen te zoeken, waarbij het welzijn van zowel onze leden als de omwonenden centraal staat.

Omgevingsvergunning
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is in behandeling. We blijven nauw samenwerken met alle partijen om de voortgang te waarborgen, met respect voor de geldende regelgeving.

We waarderen jullie actieve deelname en de gedeelde inzichten tijdens de avond. Deze input is essentieel voor het succes van ons padelproject en de versterking van onze gemeenschap.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en kijken uit naar de gezamenlijke toekomst van padel bij De Kieviten. 

Met sportieve groet,
Sportvereniging De Kieviten
Padel@kieviten.nl