Beëindigen Lidmaatschap

I Quit (2020) - YouTube

Natuurlijk willen we liever niet dat je je lidmaatschap bij ons opzegt! Maar wil je toch echt je tennisracket in de wilgen hangen, doe dit dan voor 31 december, dan betaal je namelijk geen boete. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail voorzien van naam, adres en lidmaatschapsnummer  naar ledenadministratie@kieviten.nl. Hoe spijtig ook, wij zouden graag van u horen waarom u zich wilt afmelden. Wilt u zich ook afmelden voor een andere sport vermeld dit er dan even bij. 

Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Bij niet tijdige opzegging is formeel de volledige contributie verschuldigd voor het komende seizoen. Dat doen we niet om leden op kosten te jagen, maar we moeten de opzegtermijn strikt hanteren omdat we als club allerlei financiële verplichtingen aangaan, welke gebaseerd zijn op het aantal leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contributie welke wij aan de KNLTB moeten betalen. Om leden tegemoet te komen geldt dat bij opzeggingen tussen 1 januari en 31 januari € 50.00 aan administratiekosten is verschuldigd. Opzeggingen na 30 januari zijn te laat. Je bent de volledige contributie voor het eerstvolgende jaar verschuldigd. In voorkomende bijzondere gevallen beslist het bestuur.