Lidmaatschap

Omnivereniging De Kieviten is een vereniging in beweging.

 

Je kunt er drie sporten beoefenen: hockey, tennis en golf. Voor elke sportafdeling bestaat een afzonderlijk contributietarief. Wil je meerdere sporten bedrijven, dan is het voordelig omdat je dan maar één maal de contributie algemeen hoeft te betalen daardoor een stuk aantrekkelijker om van meerder sporten te beoefenen. 
De contributie voor een sportafdeling is opgebouwd uit twee componenten: een algemene verenigingsbijdrage (bijdrage algemeen) en een contributietarief per afdeling. De som van die componenten bepaalt de jaarlijkse contributie voor de beoefening van een sport op De Kieviten. Leden die niet een sport bedrijven maar wel lid willen blijven, betalen uitsluitend de bijdrage algemeen (€ 221,30 per jaar).

De Kieviten tarieven voor verenigingsjaar 2022-2023 zijn:

Lidmaatschap per afdeling (incl. Bijdrage algemeen):
Hockey senioren (excl. Zaalhockey)  € 476,36 
Hockey junioren (incl. Zaalhockey) € 476,36
Tennis senioren (v.a.18 jaar) € 313,18
Tennis junioren (8 tot 18 jaar) € 284,30
Golf senioren(18 jaar en ouder) € 383,20
Golf junioren ( tot 18 jaar) € 299,48
Niet-spelend lidmaatschap algemeen € 221,30
* Met een automatische incasso krijgt u € 15.00 korting
* Wordt u gedurende het seizoen van een bepaalde sport lid, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting.

Tarief combinatielidmaatschap (inclusief bijdrage algemeen)
Hockey & tennis € 568,24
Hockey & Golf € 638,26
Golf & Tennis € 475,08
Hockey & Tennis & Golf € 730,14

Belangrijke peildata

Seizoen Hockey 1 september -  31 augustus.  Direct lid worden ? Klik hier!
Seizoen Tennis 1 april – 31 maart. Direct lid worden ? Klik hier! 
Seizoen Golf 1 september – 31 augustus. Direct lid worden ? Klik hier!  

Voor overige tarieven klik hier

Betaling contributie en opzegging
Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso dient de contributie tijdig bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer : NL59RABO0142235040 ten name van omnivereniging De Kieviten te Wassenaar.

Opzegging Hockey uiterlijk 1 mei, voor Tennis uiterlijk 31 december en de Golf uiterlijk 31 juli. De schriftelijke opzegging moet plaatsvinden voorafgaand aan het eerste seizoen dat je niet meer speelt. Indien je ons machtigt of reeds gemachtigd hebt, zullen wij de contributie automatisch incasseren. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.
Overige bepalingen

- Voor het aanmelden van je lidmaatschap graag gebruik maken van het daarvoor per afdeling bestemde formulier op de website. Voor eventuele vragen kun je ook per e-mail contact opnemen met het ledenadministratie. 
- Aanmeldingen hockey worden in behandeling genomen door de commissie Hockeyzaken. Na je aanmelding ontvang je spoedig bericht van deze commissie en word je uitgenodigd voor de selectietrainingen. 
- Is je contributie niet tijdig ontvangen door De Kieviten, dan worden er administratiekosten opgelegd tot maximaal € 50,00. Van het bovenstaande kan ten slotte in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van ernstige blessures of zwangerschap.