Marshalreglement

CONTROLE OP:

• Het in bezit hebben van een geldige NGF-kaart (voor iedereen *)
• Het zichtbaar aan de tas dragen van het Kieviten lidmaatschapslabel of het Kieviten baanpermissielabel (voor leden)
• Het in bezit hebben van een geldige greenfee kaart of driving range fee kaart (voor niet leden)
• De naleving van de voor de baan en driving range geldende regels
• De naleving van de bij golfsport algemeen geldende etiquette

SANCTIES:

• Het geven van een officiële waarschuwing of het ontzeggen van de toegang tot de baan en/of driving range
• Alle incidenten worden aan het golfbestuur gemeld.
Het golfbestuur legt naar aanleiding van de ernst van de zaak nadere sancties op.                                                             

* Buitenlanders die niet in het bezit zijn van een NGF-kaart, kunnen door een Kieviten golflid geïntroduceerd worden. Het betreffende lid ziet daarbij toe op de naleving van de etiquette en het spelniveau. 
Zonder introductie spelen is ook mogelijk tegen het geldende tarief greenfee mits de buitenlandse golfers in het bezit zijn van acceptabele golfuitrusting.