Huisreglement

Uiteraard kennen we binnen onze vereniging een aantal omgangsvormen. Net als binnen het gezin en op school willen we op een goede en gezellige manier met elkaar omgaan.

Op tijd afzeggen
Als we niet kunnen trainen of spelen zeggen we op tijd af. Bel minstens een dag voor de training of wedstrijd je trainer of coach als je niet kunt komen.

Verzamelen
We zijn altijd ruim op tijd voor een wedstrijd aanwezig: bij thuiswedstrijden een half uur voor de wedstrijd, bij uitwedstrijden minstens een uur van tevoren verzamelen op RHC. We gaan dus niet direct vanuit huis naar de uitclub.

Teamgeest
In het veld proberen we een echt team te zijn. Als er fouten gemaakt worden, geven we elkaar niet de schuld. Wel geven we elkaar steeds nuttige aanwijzingen.

Taalgebruik
We letten op ons taalgebruik. Schuttingtaal en grove scheldwoorden horen nergens thuis, en helemaal niet op een hockeyveld. Je wordt gewisseld als je dit soort taal gebruikt. Agressie , geweld en vandalisme wordt niet geaccepteerd.

Discriminatie, seksuele intimidatie, incidenten, pesten 
Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, ‘vervelende incidenten’ en pesten op de Gooische-accommodatie wordt niet geaccepteerd.

De tegenstander
Voor, tijdens en na de wedstrijd gaan we vriendschappelijk om met onze tegenstanders. Na afloop geven we elkaar een hand en drinken samen wat in het clubhuis. Vergeet niet dat ze bij thuiswedstrijden onze gasten zijn.

Trainer / Coach
We luisteren naar onze trainer(s) en coach. Zij zijn verantwoordelijk voor training, opstelling en tactiek. Hun beslissingen worden door ons geaccepteerd. Ouders bemoeien zich er niet mee.

Scheidsrechters
We accepteren altijd beslissingen van scheidsrechters. Meestal zijn zij ook vrijwilligers, zij fluiten voor hun plezier. Doe zelf eens ervaring op: bied je aan om wedstrijden te fluiten. Probeer je scheidsrechtersdiploma’s te halen. Vanaf de B-leeftijd is het halen van je scheidsrechterskaart (C-kaart) verplicht. 

Sociale media

Wij laten ons in (sociale) media (zoals Facebook en Twitter, maar ook in wedstrijdverslagen) niet negatief of beledigend uit over De Kieviten, scheidsrechters, leden en bezoekers van onze vereniging. 

Drugsbeleid
Bij aantoonbaar geconstateerd gebruik van drugs hanteert het bestuur een ‘zero tolerance’ beleid. 

Roken
Kieviten heeft een rookvrij beleid. Zowel op de terreinen, clubhuis en velden mag niet gerookt worden

Het materiaal
We zorgen voor het materiaal van de club: ballen, pylonen en hesjes worden altijd teruggebracht naar de plaats waar ze vandaan komen.

Kunstgrasvelden
Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen. Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen.
Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs. 

Het clubhuis
Wees zuinig op de kleedkamers, de douches en alle andere spullen in en om het clubgebouw. RHC is trots op zijn clubhuis. Uiteraard gedragen we ons ook netjes als we te gast zijn bij een andere vereniging.Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen niet met plakband, plakstift of punaises e.d. tegen muren en deuren bevestigd worden; op toegewezen ramen mogen aankondigingen met plakband worden opgehangen. In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een dergelijke wijze neergelegd dat anderen daar geen last van hebben. In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch gevoetbald of anderszins met een (hockey)bal gespeeld. Schade ontstaan als gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker; in geval van minderjarigen bij hun ouders/verzorgers.
Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde kist bij de kleedkamers gedeponeerd. Men mag geen spullen uit die mand meenemen als men niet de eigenaar is. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan of indien nog bruikbaar als 2e hands verkocht.
Van diefstal van eigendommen van De Kieviten zal aangifte gedaan worden.
De Kieviten, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor op De Kieviten zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.

Bar/buffet
Het is niet mogelijk, noch toegestaan, dat afgenomen consumpties ter latere betaling ‘op een bon gezet worden’. Bij niet-betaling van openstaande rekeningen bij de bar, zullen de normale invorderingsprocedures gelden. Indien het leden betreft kan niet-betaling leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.

Afval
Afval gaat natuurlijk in de vuilnisbakken; consumpties mogen rond het veld gebruikt worden maar nooit op het veld. Dus ook geen koffie op het veld. 

Extra activiteiten
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Help eens mee bij de organisatie van toernooien en andere activiteiten. Het is gezellig en jouw hulp wordt door de club enorm gewaardeerd.

Ouders
Van ouders wordt verwacht dat ze iets voor de club willen doen. Er zijn veel dingen die gebeuren moeten: coachen, training geven, materiaalonderhoud, hulp bij activiteiten. De Kieviten wil graag een familieclub zijn.