FAQ Padel Obligatieplan

Vragen?

1. Wie mogen zich inschrijven op de obligaties?
De inschrijving is openbaar. Iedereen mag deelnemen.

2. Wanneer moet het geld worden overgemaakt?
Na afloop van de inschrijfperiode worden de obligaties toegekend en de gelden binnen 30 dagen opgevraagd via mijn.obligatieplan.nl.

3. Hoe loopt het proces van activeren en terugbetalen?
Na inschrijving, toekenning en betaling worden de leningen geëffectueerd en actief per de gecommuniceerde ingangsdatum. Voor de periodieke giften ontvangt de deelnemer vanuit het systeem een tekenverzoek en kan je zelf de overeenkomst ondertekend weer toevoegen aan het systeem. Omdat de periodieke gift meestal wordt verrekend met de betaling van rente en aflossing is de ingangsdatum van de periodieke gift een jaar na de ingangsdatum van de lening.

4. Kan een deelnemer ook vanuit een BV een lening verstrekken?
Ja, dat kan. De fiscaliteit van een periodieke gift is echter anders omdat er geen sprake is van IB, maar van VPB. Mocht je vanuit je bedrijf mee willen doen kunnen we je informeren over de mogelijkheden en gevolgen.

5. Mag een deelnemer ook meerdere obligaties afnemen?
Ja dat mag, er zijn hier geen beperkingen in hoeveel obligaties je wilt afnemen (uiteraard totdat we het doelbedrag gerealiseerd hebben).

6. Is de schenking aftrekbaar?
Ja, het betreft een periodieke schenking. Periodieke schenkingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

7. Hoe werkt het jaarlijks overmaken van de schenking?
De schenking wordt verrekend met de betaling van rente en aflossing en hoeft dus niet te worden overgemaakt.

8. Mag een deelnemer ook meer schenken?
Ja dat mag, graag zelfs. Bij een hogere schenking is het voordeel voor de organisatie groter, terwijl de deelnemer, dankzij het fiscaal voordeel, toch een groot deel van het geschonken bedrag terugkrijgt via de belastingaangifte.

9. Hoe moet ik de schenking opgeven bij de belastingaangifte?
Dit kan eenvoudig via de belastingaangifte. Het is een vraag die standaard langskomt. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers met een periodieke gift een jaaropgave van de gift en een instructie hoe deze op te voeren in de belastingaangifte. Dankzij de jaaropgave hebben de deelnemers direct alle info bij de hand en is het opnemen van de schenking in de jaaropgave heel eenvoudig.

10. Is er geen drempel voor de aftrek van de schenking?
Nee, voor de periodieke gift geldt geen drempel. Elke geschonken euro is daardoor aftrekbaar. Er is wel een maximum: € 250.000,- per jaar. Dat zal waarschijnlijk geen beperking zijn.

11. Wat gebeurt er als een deelnemer komt te overlijden?
De obligatie is een bezit en gaat dan 'gewoon' mee in de erfenis en wordt daardoor overgedragen aan de erven. Een periodieke gift komt van rechtswege te vervallen bij overlijden.

12. Is de obligatie overdraagbaar?
Ja, de obligatie is vrij overdraagbaar (verhandelbaar).

13. Is een inschrijving bindend?
In principe is een inschrijving bindend.

14. Kan ik ook anoniem meedoen?
Alle deelnemers doen anoniem mee. Het is voor anderen niet inzichtelijk wie er meegedaan heeft voor welk bedrag.

15. Met welk aftrekpercentage is gerekend?
Voor de voorbeeld berekeningen is gerekend met het standaard aftrektarief dat voor een ieder en voor alle aftrekposten geldt (2023: 36,93%).

16. Wat zijn de risico’s?
Risico’s die je als deelnemer aan de obligatielening loopt zijn onder andere:

  1. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van de organisatie. Er bestaat een risico dat de obligaties en de rente daarop niet tijdig, niet geheel of geheel niet worden voldaan, temeer bij tegenvallende resultaten of calamiteiten en aanzien van de organisatie als zodanig.
  2. In het onverhoopte geval van faillissement heeft de terugbetaling van een eventuele bancaire lening voorrang.
  3. De onzekerheid over het aangaan van verplichtingen in de toekomst, zoals het verstrekken van additionele obligatieleningen.

17. Staat de obligatie-uitgifte onder toezicht van de AFM
Nee, u belegt buiten AFM-toezicht, geen prospectusplicht voor deze activiteit.

 

afm4_vrijstelling_prospectus_586x123_1.jpg