Contributie/afdelingstoeslagen

Seizoen 2023-2024

Basiscontributie € 236,77
Indien u gebruik maakt van automatische incasso € 221,77
Hockey  
Senioren (excl. zaalhockey) € 274,19
Senioren (incl. zaalhockey) € 326,63
Junioren (incl. zaalhockey) € 274,19
Studenten € 195,37
Benjamin`s (t/m 6 jaar betalen geen bassiscontributie) € 225,65
Mini`s  € 191,03
Teamcontributie (gemiddeld per lid) gebaseerd op 20 leden € 402,77
Trimhockey €  91,71
Selectietoeslag    €  90,00
Opleidingsvergoeding €  50,00
Tennis  
Senioren (vanaf 18 jaar) €  98,77
Junioren (8-18 jaar) €  67,73
Studenten €  65,47
Tennis kids (t/m 7 jaar betalen geen basiscontributie) €  79,01
Winter seizoen ( van ????? tot ?????) n.v.t. € n.v.t.
Golf  
Senioren € 176,90
Junioren (tot 18 jaar) €  86,00
Studenten €  86,00
Gecombineerd lidmaatschap  
Hockey & tennis SR € 609,73
Hockey & Golf SR € 687,86
Golf & Tennis SR  € 512,44
Hockey & Tennis & Golf SR € 786,63
Hockey en Tennis JR € 578,69

 De contributie wordt jaarlijks – in het voorjaar - door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bindend vastgesteld voor het aankomende verenigingsjaar dat steeds aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar.
De seizoenen van de verschillende sportafdelingen hebben afwijkende looptijden. Het tennisseizoen start in april, het hockeyseizoen en golfseizoen begint in augustus.
Als lid van De Kieviten ben je basiscontributie verschuldigd en wordt een afdelingstoeslag in rekening gebracht voor elke sport die je op De Kieviten beoefent. Wanneer je meerdere sporten beoefent op De Kieviten, dan ben je dus ten alle tijden slechts eenmaal de basiscontributie verschuldigd. Het is daarom aantrekkelijk om meerdere sporten te beoefenen op De Kieviten want voor elke extra sport betaal je uitsluitend de betreffende afdelingstoeslag.
Wordt u gedurende het seizoen van een bepaalde sport lid, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting. Wij houden hier bij uw aanmelding automatisch rekening mee. Klik hier voor meer informatie.

De basiscontributie en de afdelingstoeslag van de afdeling hockey en golf worden in augustus van elk jaar gefactureerd, terwijl dat voor de afdeling tennis steeds in maart gebeurt. Beoefen je bijvoorbeeld naast hockey ook tennis op De Kieviten, dan betaal je de basiscontributie en afdelingstoeslag hockey in augustus/september en uitsluitend de afdelingstoeslag tennis in maart/april. 

Automatische incasso:
Het administratieve proces rondom de inning van contributie en de verantwoording daarvan vergt veel tijd en kost de vereniging geld. Geld dat we graag aan sportzaken besteden. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij alle leden een machtiging tot automatische incasso af te geven.
Een automatische incasso is makkelijker voor u én bespaart de vereniging administratieve kosten. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan vindt u het machtigingsformulier hier. Wij ontvangen dit formulier graag volledig ingevuld retour. U kunt dit afgeven bij het administratiekantoor op de vereniging of opsturen naar het volgende adres:

De Kieviten
t.a.v. Penningmeester
Dr. Mansveltkade 11
2242 TZ WASSENAAR

Als je kiest voor automatische incasso bespaar je de vereniging tijd en geld en daar profiteer je direct zelf van als lid. Daarom ontvang je – na ontvangst van het volledig ingevulde machtigingsformulier - vanaf de eerstvolgende facturatiedatum waarop we basiscontributie factureren een korting op deze basiscontributie. De hoogte van deze korting wordt jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur en staat in bovenstaande tabel vermeld.

Voor vragen:
Telefoon Kieviten administratie: 070 2127432: Bereikbaar van Ma t/m Do van 9:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Emailadres: ledenadministratie@kieviten.nl 

 

Downloads: