Algemeen_contributie_tekst

Algemeen_contributie_tekst

De in de ALV vastgestelde contributiebedragen tref je hier of zie hieronder:

Contributies & afdelingstoeslagen seizoen 2020-2021

Omschrijvingen  Bedrag 
    Basiscontributie             €    211,48
 Indien u gebruik maakt van automatische incasso   €    196,48
Afdelingstoeslagen:
  Golf
    Senioren             €    161,90
    Junioren   €      78,18
    Studenten                 €      78,18
  Hockey ( peildatum voor bepaling van de leeftijd 1 oktober)
    Senioren (excl. zaalhockey)             €    242,91
    Senioren (incl. zaalhockey)         €    288,46
    Junioren (incl. zaalhockey)               €    242,91
    Studenten               €    173,09
    Benjamin's (t/m 6 jr. betalen geen basiscontributie)         €    199,91
    Mini's           €    169,24
    Teamcontributie (gem.per lid), gebaseerd op 20 leden  €    275,85
    Trimhockey                 €      81,24
    
  Tennis ( peildatum voor bepaling van de leeftijd 1 april)
    Senioren (18 jaar en ouder)                €      91,88
    Junioren (8-18 jaar)         €      63,00
    Studenten          €      60,90
    Tennis kids (t/m 7jaar betalen geen basiscontributie)       €      73,50

De contributie wordt jaarlijks – in het voorjaar - door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bindend vastgesteld voor het aankomende verenigingsjaar dat steeds aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar.

De seizoenen van de verschillende sportafdelingen hebben afwijkende looptijden. Het tennisseizoen start in april, het hockeyseizoen begint in augustus en het golfseizoen in september.

Als lid van De Kieviten ben je basiscontributie verschuldigd en wordt een afdelingstoeslag in rekening gebracht voor elke sport die je op De Kieviten beoefent. Wanneer je meerdere sporten beoefent op De Kieviten, dan ben je dus ten alle tijden slechts eenmaal de basiscontributie verschuldigd. Het is daarom aantrekkelijk om meerdere sporten te beoefenen op De Kieviten want voor elke extra sport betaal je uitsluitend de betreffende afdelingstoeslag.

Wordt u gedurende het seizoen van een bepaalde sport lid, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting. Wij houden hier bij uw aanmelding automatisch rekening mee. Wilt u weten wat het beleid is dat wordt toegepast indien u gedurende het seizoen lid wordt? Klik dan hier.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Wij hopen natuurlijk dat je ook voor onbepaalde tijd lid blijft. Mocht je het lidmaatschap echter op willen zeggen, houd dan rekening met de bepalingen omtrent opzeggingen. Meer informatie daarover vind je hier.

Betaling

De basiscontributie en de afdelingstoeslag van de afdeling hockey en golf worden in augustus van elk jaar gefactureerd, terwijl dat voor de afdeling tennis steeds in maart gebeurt.Beoefen je bijvoorbeeld naast hockey ook tennis op De Kieviten, dan betaal je de basiscontributie en afdelingstoeslag hockey in augustus/september en uitsluitend de afdelingstoeslag tennis in maart/april. Meer informatie daar over klik hier.

Automatische incasso

Het administratieve proces rondom de inning van contributie en de verantwoording daarvan vergt veel tijd en kost de vereniging geld. Geld dat we graag aan sportzaken besteden. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij alle leden een machtiging tot automatische incasso af te geven.

Een automatische incasso is makkelijker voor u én bespaart de vereniging administratieve kosten. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, dan vindt u het machtigingsformulier hier. Wij ontvangen dit formulier graag volledig ingevuld retour. U kunt dit afgeven bij het administratiekantoor op de vereniging of opsturen naar het volgende adres:

De Kieviten
t.a.v. Penningmeester
Dr. Mansveltkade 11

2242 TZ WASSENAAR

Als je kiest voor automatische incasso bespaar je de vereniging tijd en geld en daar profiteer je direct zelf van als lid. Daarom ontvang je – na ontvangst van het volledig ingevulde machtigingsformulier - vanaf de eerstvolgende facturatiedatum waarop we basiscontributie factureren een korting op deze basiscontributie. De hoogte van deze korting wordt jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur en staat in bovenstaande tabel vermeld.

Voor vragen:

Telefoon Kieviten administratie: 070 – 5142430: Bereikbaar van Ma t/m Do van 9:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Emailadres: [email protected]

Bijlage 1 :Contributiebedragen
Bijlage 2:Gedurende het seizoen lid worden
Bijlage 3:Contributieregeling
Bijlage 4:Machtiging tot automatisch incasso
Bijlage 5:Opzeggen lidmaatschap
 


 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring