Nieuws
Vrijdag 26 oktober: Halloweenfeest Oostdorp
Op vrijdag 26 oktober a.s. zal de buurtvereniging Oostdorp, dus de buurt grenzend aan onze sportvelden, een Halloween feest voor kinderenorganiseren. Dit is een jaarlijks evenement. 


Dit betekent dat het op het parkeerterrein vanaf circa 18 uur extra druk zal zijn vanwege de deelnemende kinderen en hun ouders/begeleiders. De verwachting is, dat rond 21 uur de grootste drukte weer voorbij is.


Aan de leden verzoeken wij extra alert te zijn en de snelheid van auto of motor bij het in- en uitrijden van het complex te matigen. 


Het hoofdbestuur van De Kieviten, 


Bert Bos – secr. 
Geplaatst op : 22-10-2018  |  Lees meer


 
Nieuwbouw
Zie bijlage, de brief van de Gemeente Wassenaar


 
Privacy
Beste leden,   
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle binnen de Europese Unie van kracht zijnde nationale privacywetgevingen.   
Als lid of vrijwilliger van de Kieviten heb je aan de Kieviten een aantal persoonsgegevens verstrekt zoals jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, email, telefoonnummer, voorkeuren en foto. Daarnaast hebben wij nog een aantal gegevens die wij verwerken, zoals bondsnummer maar ook betalingsvoorkeur. Deze gegevens gebruiken wij voor het faciliteren van jouw lidmaatschap en het organiseren van de diverse competities (golf, tennis, hockey) en andere gerelateerde activiteiten.
Geplaatst op : 1-6-2018  |  Lees meer


 
Binnenparkeerplaats
Beste leden en anderen,
Het is het Hoofdbestuur opgevallen dat met enige regelmaat veel auto’s op het binnenterrein van De Kieviten geparkeerd staan. Naast overlast brengt dit gevaarlijke situaties met zich mee.
Naast de pachter, die hooguit met twee auto’s op het terrein mag staan, de manager terreinen en de schoonmaak, zijn de parkeerplekken alleen beschikbaar voor leveranciers die kortstondig spullen leveren. Wij hopen op uw aller medewerking en danken u voor uw begrip.  


Het Hoofdbestuur van De Kieviten.
Geplaatst op : 14-9-2017  |  Lees meer


 
Eerder nieuws