Nieuws
Nieuwbouw
Zie bijlage, de brief van de Gemeente Wassenaar


 
Privacy
Beste leden,   
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle binnen de Europese Unie van kracht zijnde nationale privacywetgevingen.   
Als lid of vrijwilliger van de Kieviten heb je aan de Kieviten een aantal persoonsgegevens verstrekt zoals jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, email, telefoonnummer, voorkeuren en foto. Daarnaast hebben wij nog een aantal gegevens die wij verwerken, zoals bondsnummer maar ook betalingsvoorkeur. Deze gegevens gebruiken wij voor het faciliteren van jouw lidmaatschap en het organiseren van de diverse competities (golf, tennis, hockey) en andere gerelateerde activiteiten.
Geplaatst op : 1-6-2018  |  Lees meer


 
Extra training in de zomer?!
Dat kan!

Menno de Groot zal extra hockey trainingen gaan geven deze zomervakantie voor de volgende leeftijdscategorieën:

E- beginners/ gevorderden
D- leeftijd
C- leeftijd 

Na een korte inventarisatie zullen er gemixte groepen gemaakt worden van jongens en meisjes. 
Dit alles om het niveau en het plezier hoog te houden! 

De trainingen zullen gegeven worden op de maandag en woensdag. We starten na de selectie periode op de Kieviten vanaf maandag 25 juni.

De kosten voor een strippenkaart van  5 losse trainingen bedraagt € 25,-

Meld je nu alvast aan: 
[email protected]

Of stuur een app naar:
0627043307
Geplaatst op : 30-5-2018  |  Lees meer


 
Binnenparkeerplaats
Beste leden en anderen,
Het is het Hoofdbestuur opgevallen dat met enige regelmaat veel auto’s op het binnenterrein van De Kieviten geparkeerd staan. Naast overlast brengt dit gevaarlijke situaties met zich mee.
Naast de pachter, die hooguit met twee auto’s op het terrein mag staan, de manager terreinen en de schoonmaak, zijn de parkeerplekken alleen beschikbaar voor leveranciers die kortstondig spullen leveren. Wij hopen op uw aller medewerking en danken u voor uw begrip.  


Het Hoofdbestuur van De Kieviten.
Geplaatst op : 14-9-2017  |  Lees meer


 
Eerder nieuws