Algemene Ledenvergadering - 23 juni 20.00

Het hoofdbestuur van De Kieviten heeft de datum van de komende Algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld op woensdag 23 juni a.s. om 20:00 uur.

 Geacht Kievitenlid,

Het hoofdbestuur van De Kieviten heeft de datum van de komende Algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld op woensdag 23 juni a.s. om 20:00 uur.

Als u lid bent, bent u uitgenodigd voor deze vergadering.

Tijdens de vergadering zal de stand van zaken rond de nieuwbouw van het clubhuis en de sporthal hoog op de agenda staan. Het hoofdbestuur zal de exploitatieplannen ter goedkeuring aan u voorleggen.

Op 15 juni en op 17 juni zullen er op de Kieviten informatieavonden georganiseerd worden waar het bestuur uw vragen over de nieuwbouw kan beantwoorden.

Wegens de nog geldende Corona maatregelen willen wij u vragen ons te laten weten als u naar de vergadering komt. Indien er meer leden willen komen, dan mogelijk is met coronaregels op die dag, dan zal de vergadering online gehouden gaan worden.

U kunt zich aanmelden voor de ALV en voor de informatieavonden via secretaris@kieviten.nl

De agenda en overige informatie kunt u opvragen via info@kieviten.nl

Met vriendelijke groeten,

Namens het Hoofd Bestuur,

Peter Verleun

Downloads:

Nieuws Overzicht