Nieuws
Algemene vergaderingen van De Kieviten: tennis, golf, hockey en algemeen.
 
De data:
 
ALV tennis: donderdag 19 november
 
ALV golf: maandag 23 november
 
ALV hockey: donderdag 26 november
 
ALV algemeen: donderdag 17 december.
 
Namens het Hoofdbestuur van De Kieviten,
 

Bert Bos - alg. secretaris
 

Geplaatst op : 7-10-2015  |  Lees meer


 
De Kieviten en PR
De Kieviten en PR
Het Dagelijks bestuur van de Kieviten wil de bekendheid van de vereniging naar buiten toe vergroten, met name door wekelijkse publicaties in De Wassenaarse Krant. Er is met deze krant afgesproken dat wekelijks een foto en maximaal 400 woorden tekst kunnen worden opgenomen.
Wie suggesties heeft voor onderwerpen (bij voorbeeld voorzitterswisselingen, de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat op veld 2, tennis- en golfwedstrijden en toernooien) wordt verzocht dit door te geven aan ondergetekende: Egbertbos@kpnmail.nl .
Onverkort blijft dat De Kieviten een PR-functionaris zoekt, die de communicatie op goede wijze ter hand kan nemen.

Bert Bos –secretaris Hoofdbestuur
Geplaatst op : 13-7-2015  |  Lees meer


 
Eerder nieuws
Op dit moment is er geen eerder nieuws