Nieuws
Jan Pieter Beckeravenue op terrein De Kieviten
Op de Algemene Ledenvergadering van De Kieviten, gehouden op 18 juni j.l. ontving het erelid Jan Pieter Becker de Gouden Kievit. Tevens eerde het bestuur Jan Pieter door de oprijlaan van het terrein de Jan Pieter Beckeravenue te noemen. Er staat een straatnaambord bij de ingang van het terrein, links, aan de kant van het tweede hockeyveld. Jan Pieter heeft vele jaren in vele functies (voorzitterschap, coaching enz.) zeer veel voor de club betekend. Op de foto Jan Pieter Becker links, en de nieuwe algemeen voorzitter van de club, Jasper van Renesse rechts. 
Geplaatst op : 12-8-2015  |  Lees meer


 
Van het hoofdbestuur van De Kieviten
 
De Kieviten is een omni sportvereniging, met drie sporten: hockey, tennis en golf. De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, de afdelingen door afdelingsbesturen. Het hoofdbestuur bestaat uit zes leden, te weten en de algemeen voorzitter van De Kieviten (Jasper van Renesse van Duivenbode), de algemeen secretaris (Bert Bos) en de algemeen penningmeester (Bert Kroon) – deze drie vormen het dagelijks bestuur, -  en de voorzitters van de afdelingen (Cune Zwetsloot –a.i. hockey; Harm Bons – tennis) en Jan van Spronsen – golf). Het dagelijks bestuur, dat om de veertien dagen vergadert, houdt zich in het bijzonder bezig met de voorwaarden waaronder de leden hun sport kunnen bedrijven (opstallen, personeel, contact met de gemeente, totale financiering
Geplaatst op : 19-6-2015  |  Lees meer


 
De Kieviten zoekt PR-functionaris
Het hoofdbestuur van De Kieviten zoekt een PR-functionaris, dus iemand die de bekendheid van onze vereniging naar binnen en, vooral, naar buiten wil vergroten, dit in samenwerking met de algemeen secretaris van de vereniging. Al onze activiteiten (hockey, tennis, golf, sportieve en sociale activiteiten op welk niveau dan ook) komen voor PR in aanmerking. Deze functionaris zal contacten moeten leggen met De Wassenaarse Krant en andere media. De functie kan in overleg met het Hoofdbestuur worden ingevuld.
Informatie bij Bert Bos – algemeen secretaris (Egbertbos@kpnmail.nl , 0705117662).
Geplaatst op : 15-5-2015  |  Lees meer


 
De Kieviten en PR
De Kieviten en PR
Het Dagelijks bestuur van de Kieviten wil de bekendheid van de vereniging naar buiten toe vergroten, met name door wekelijkse publicaties in De Wassenaarse Krant. Er is met deze krant afgesproken dat wekelijks een foto en maximaal 400 woorden tekst kunnen worden opgenomen.
Wie suggesties heeft voor onderwerpen (bij voorbeeld voorzitterswisselingen, de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat op veld 2, tennis- en golfwedstrijden en toernooien) wordt verzocht dit door te geven aan ondergetekende: Egbertbos@kpnmail.nl .
Onverkort blijft dat De Kieviten een PR-functionaris zoekt, die de communicatie op goede wijze ter hand kan nemen.

Bert Bos –secretaris Hoofdbestuur
Geplaatst op : 13-7-2015  |  Lees meer


 
Golfweek
Geplaatst op : 17-7-2015  |  Lees meer