Nieuws
De Kieviten zoekt PR-functionaris
Het hoofdbestuur van De Kieviten zoekt een PR-functionaris, dus iemand die de bekendheid van onze vereniging naar binnen en, vooral, naar buiten wil vergroten, dit in samenwerking met de algemeen secretaris van de vereniging. Al onze activiteiten (hockey, tennis, golf, sportieve en sociale activiteiten op welk niveau dan ook) komen voor PR in aanmerking. Deze functionaris zal contacten moeten leggen met De Wassenaarse Krant en andere media. De functie kan in overleg met het Hoofdbestuur worden ingevuld.
Informatie bij Bert Bos – algemeen secretaris (Egbertbos@kpnmail.nl , 0705117662).
Geplaatst op : 15-5-2015  |  Lees meer


 
Van het hoofdbestuur van De Kieviten
 
De Kieviten is een omni sportvereniging, met drie sporten: hockey, tennis en golf. De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, de afdelingen door afdelingsbesturen. Het hoofdbestuur bestaat uit zes leden, te weten en de algemeen voorzitter van De Kieviten (Mildo Meijer), de algemeen secretaris (Bert Bos) en de algemeen penningmeester (Bert Kroon) – deze drie vormen het dagelijks bestuur, -   en de voorzitters van de afdelingen (Odette Perik – hockey; Harm Bons – tennis) en Jan van Spronsen – golf). Het dagelijks bestuur, dat om de veertien dagen vergadert, houdt zich in het bijzonder bezig met de voorwaarden waaronder de leden hun sport kunnen bedrijven (opstallen, personeel, contact met de gemeente, totale financiering etc.); dit bestuur houdt
Geplaatst op : 4-5-2015  |  Lees meer


 
Nieuw buitenmeubilair:
Het zal de leden onmiddellijk opvallen: op het terras van De Kieviten staat nieuw buitenmeubilair: Twee luxu euze tafels met bij behorende banken, en vijf camping tafels.
Geniet ervan!
Geplaatst op : 4-5-2015  |  Lees meer


 
Algemene ledenvergadering, donderdag 18 juni 2015
Het Hoofdbestuur van De Kieviten heeft de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld op donderdag 18 juni a.s. Aanvang 20. 00 uur, clubhuis. De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
Bert Bos - secretaris Hoofdbestuur

Geplaatst op : 30-3-2015  |  Lees meer