Nieuws
Aangepaste openingstijden het Clubhuis
In verband met de vakantie periode heeft het Clubhuis de openingstijden aangepast, te weten:
Vanaf maandag 20 juli t/m maandag 3 augustus 2015 is het Clubhuis open van 9:00 tot 17:00 uur.
 
Voor sportdrank uit de automaat en water kunt u bij Xtreme Fit terecht.
Geplaatst op : 13-7-2015  |  Lees meer


 
Aanleg nieuw Kunstgrasveld gestart
Met veel plezier informeren we jullie dat de werkzaamheden aan het kunstgras, op Veld 2 (Riverdale) zijn gestart. Allereerst zal het hekwerk en de slagplanken worden aangepakt. Daarna gaat de oude mat eraf en worden de voorbereidingen getroffen om de nieuwe mat erop te plaatsen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen zijn afgerond. Voor meer informatie: Hans Rutgers.
Geplaatst op : 6-7-2015  |  Lees meer


 
Jan Pieter Becker en Mildo Meijer door Kieviten geëerd

Tijdens de ALV op 18 juni van De Kieviten is Jan Pieter Becker onderscheiden met de gouden Kievit.

Jan Pieter is 48 jaar op allerlei wijze
betrokken geweest bij de Kieviten.  Eerst als hockey-, tennis- en golflid,
later als voorzitter van het Hoofdbestuur en gedurende 17 jaar voorzitter 
van de Raad van Toezicht. Jan Pieter was al Erelid. Erelid Dymphna Vree 
hield een afscheidspraatje. Dymphna en Jan Pieter hebben vele jaren bij 
elkaar in diverse besturen gezeten.  De Kieviten zijn hem zeer dankbaar voor 
alles wat hij heeft gedaan voor de hele club, zonder onderscheid van 
afdelingen.  Inmiddels is Jan Pieter voorzitter geworden van Sportcontact. 
Geplaatst op : 30-6-2015  |  Lees meer


 
Van het hoofdbestuur van De Kieviten
 
De Kieviten is een omni sportvereniging, met drie sporten: hockey, tennis en golf. De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, de afdelingen door afdelingsbesturen. Het hoofdbestuur bestaat uit zes leden, te weten en de algemeen voorzitter van De Kieviten (Jasper van Renesse van Duivenbode), de algemeen secretaris (Bert Bos) en de algemeen penningmeester (Bert Kroon) – deze drie vormen het dagelijks bestuur, -  en de voorzitters van de afdelingen (Cune Zwetsloot –a.i. hockey; Harm Bons – tennis) en Jan van Spronsen – golf). Het dagelijks bestuur, dat om de veertien dagen vergadert, houdt zich in het bijzonder bezig met de voorwaarden waaronder de leden hun sport kunnen bedrijven (opstallen, personeel, contact met de gemeente, totale financiering
Geplaatst op : 19-6-2015  |  Lees meer


 
De Kieviten zoekt PR-functionaris
Het hoofdbestuur van De Kieviten zoekt een PR-functionaris, dus iemand die de bekendheid van onze vereniging naar binnen en, vooral, naar buiten wil vergroten, dit in samenwerking met de algemeen secretaris van de vereniging. Al onze activiteiten (hockey, tennis, golf, sportieve en sociale activiteiten op welk niveau dan ook) komen voor PR in aanmerking. Deze functionaris zal contacten moeten leggen met De Wassenaarse Krant en andere media. De functie kan in overleg met het Hoofdbestuur worden ingevuld.
Informatie bij Bert Bos – algemeen secretaris (Egbertbos@kpnmail.nl , 0705117662).
Geplaatst op : 15-5-2015  |  Lees meer


 
De Kieviten en PR
De Kieviten en PR
Het Dagelijks bestuur van de Kieviten wil de bekendheid van de vereniging naar buiten toe vergroten, met name door wekelijkse publicaties in De Wassenaarse Krant. Er is met deze krant afgesproken dat wekelijks een foto en maximaal 400 woorden tekst kunnen worden opgenomen.
Wie suggesties heeft voor onderwerpen (bij voorbeeld voorzitterswisselingen, de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat op veld 2, tennis- en golfwedstrijden en toernooien) wordt verzocht dit door te geven aan ondergetekende: Egbertbos@kpnmail.nl .
Onverkort blijft dat De Kieviten een PR-functionaris zoekt, die de communicatie op goede wijze ter hand kan nemen.

Bert Bos –secretaris Hoofdbestuur
Geplaatst op : 13-7-2015  |  Lees meer


 
Golfweek
Geplaatst op : 17-7-2015  |  Lees meer